Thắp lửa Ước mơ - Xây miền Hạnh phúc

Phúc Hà Group

Chủ Đầu Tư Uy Tín

Dự án là sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Phúc Hà Group

  • Đầu tư – kinh doanh hạ tầng KCN
  • Kinh doanh bất động sản
  • Xây dựng công trình công nghiệp dân dụng
  • Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị

Xây dựng

  • Đầu tư – kinh doanh hạ tầng KCN
  • Xây dựng công trình công nghiệp dân dụng
  • Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị

Bất động sản

  • Dự án Thăng Long Victory với các tòa T1, T2
  • Dự án nhà vườn sinh thái Đồng Quang
  • Dự án khu tổ hợp chung cư Nam Xa La

Đầu tư – Tài chính

Trải qua chặng đường 15 năm phát triển, Phúc Hà Group đã trở thành một trong những chủ đầu tư mang lại dấu ấn với sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Ngân hàng hỗ trợ

Phương thức thanh toán

Ngân hàng bảo lãnh và cho vay

Lãi suất 0%

Tòa T4 – Đang xây dựng đến Tầng 11

Tòa T3 (Đã hoàn thiện)

540
Tổng số căn hộ
31934 m2
Diện tích xây dựng
14689 m2
Khuôn viên cây xanh
100 %
Mức độ hoàn thiện
Cập nhật

Tiến độ thi công

Tòa T3 : Đã hoàn thiện
Ký HĐMB nhận bàn giao nhà

Tòa T4 : Bàn giao 2022